Indbydelser

9. HK’s Pokalturnering 2019

Hermed indbydes til årets pokalturnering i 9. hovedkreds.
Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s pokalstævne pinsedag, søndag den 9. juni 2019. Se reglementet Her
Kvalifikationsturneringen spilles som et samlet stævne på Vestervangskolen, indgang C, Gl. Skolevej, 7400 Herning.
Tidspunkt: søndag, den 31. marts 2019 kl. 10.00.
Der forefindes kantine på stedet.
Klubberne kan tilmelde så mange 4-mands hold, der ønskes.
Der spilles i 3 grupper:
1. Eliterækken - fri tilmelding.
2. Bredderækken - holdets ratinggennemsnit under 1800.
3. Basisrækken - holdets ratinggennemsnit under 1300. Præmier afhængig af deltagerantal.
Et deltagende hold i Bredde- og Basisrækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på henholdsvis 1800 og 1300 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte ratingliste fra DSU.
Der spilles så vidt muligt i grupper – alle mod alle. Dette kan dog ændres af turneringslederen, når deltagerantallet kendes.
Betænkningstid: 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.
Nr. 1 og 2 fra Eliterækken og Bredderækken kvalificerer sig til finalestævnet.
9. HK giver vinderne i de 2 rækker gratis spisebilletter.
Tilmelding til kvalifikation: senest torsdag den 28. marts 2019 til Jens Lund Jensen på e-mail Leif Hamborg,, eller på telefon nr. 3060 8918.
Med angivelse af følgende:
- antal hold
- hvilken række man ønsker at deltage i
- navne + evt. reserve for hvert hold

Finalestævnet
Derudover er der fri tilmelding for Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken til finalestævnet.
Juniorhold kan dannes på tværs af klubber inden for samme hovedkreds.
Seniorhold kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.
Tilmelding til finalestævnet skal ske til Jens Lund Jensen senest søndag den 5. maj 2019.
Senior - og Juniorhold kan også tilmelde sig direkte til turneringslederen på pokalturnering@skak.dk,